Netrpěliví ptáčci se uhnízdili na tabuli v 2. B. Nemohli se dočkat, až je děti vypustí do přírody. Každého čekal nelehký úkol. Přinést Zemi pozdrav a přáníčko od kamarádů z Města Albrechtic. Země totiž 22. dubna slavila svátek. Každý nesl v zobáčku zprávu napsanou na lístečku ze stromu.

Mladí ochránci přírody si jako posly vybrali ptáčky, které si během týdne důkladně proklepli. Vyhledávali o nich různé zajímavosti, zkusili si je nakreslit a taky vyrobit. Pak svým kamarádům popovídali, co se dozvěděli nového a jestli jsou spolehliví pošťáci. Za odměnu ptáčkům vytvořili vlastní stromy, do kterých si napsali pravidla, jak se budou společně k přírodě chovat.

Létat se sice od ptáčků nenaučili, ale zpívat písničky o vrabčákovi, kosovi, kukačce, vráně, zvládnou jako slavíci. Aby se jenom nepovídalo, přiložili druháci ruce k dílu a jako každoročně uklidili prostor kolem rybníku Celňák. Nasbíraný odpad roztřídili do kontejnerů. Oslavu zakončili výrobou papírových kytek pro Zemi. 

Foto Regína Hajná a Karel Knapp, text Regína Hajná

Back To Top