Páťáci opět společně vyrazili v pátek do Krnova. Navštívili zdejší „zdravku „ aby se seznámili s ošetřováním zraněných a doplnili své znalosti z přírodovědy. Ve třech skupinách se věnovali společně se studenty školy různým úkolům, které řešily s přehledem a ukázali tak studentům, že přestože jsou žáky základky, tak se vyrovnají se všemi úkoly s přehledem.

Děkujeme touto cestou učitelkám a studentům této školy, že se pravidelně každoročně můžeme s pátými třídami setkávat na jejich škole a své znalosti prozkoušet na opravdických zraněních simulovaných na studentech.

Žáci a třídní učitelky 5. A, B

Back To Top