Žáci šestých tříd se v rámci pracovního vyučování začali seznamovat s pojmy podnikání, podnikatel a podnikatelský plán. Aktivně se zapojili do vypracování vlastního podnikatelského záměru podle daných pravidel.

V náhodně vylosovaných skupinkách si zakládali fiktivní firmy: Prodejna obuvi, Prodej pizzy, Pouliční prodej párků v rohlíku, Obchod s kancelářskými potřebami a dárkovým zbožím a Půjčovnu filmů a hudebních nosičů.

Museli si společně odpovědět na tyto otázky: Jaký typ budovy nebo místa budou potřebovat, jaký typ pracovníků, jaké typy nástrojů a vybavení a jaká další rozhodnutí musí učinit, než svou firmu otevřou. Protože podobný projekt dělali poprvé, bylo těžké promyslet všechny souvislosti spojené s otevřením firmy.

Jednotlivé skupiny své práce před třídou prezentovaly, odpovídaly na dotazy svých spolužáků a na jejich základě si doplnily chybějící informace k založení firmy. Tato aktivita nadchla některé žáky natolik, že se rozhodli zúčastnit jarní soutěže O nejlepší podnikatelský záměr.

Naše škola touto soutěží navazuje na kurz Abecedy podnikání, který pro žáky připravila nezisková vzdělávací organizace Junior Achievement a pravidelně jím prochází žáci šestých tříd.

Tímto vyzýváme i žáky ostatních ročníků z vyššího stupně k zapojení do této soutěže. Podrobná pravidla budou zveřejněna v listopadu.

Foto R. Hajná, T. Kurečková, text T. Kurečková, R. Žlebčíková

Back To Top