V pondělí 4. září oznámilo školní zvonění zahájení vyučování pro všechny žáky naší školy. Plné očekávání byly hlavně děti, které nastoupily do 1. ročníku.

Na společnou plavbu se svou kapitánkou Erikou Kynickou se vydaly děti 1. A. Poznávaly písmenka, číslice, pojmenovávaly obrázky.

Většina z nich si už dokázala přečíst své jméno na kartičce a odnesla si ho s sebou do lavice.

Rodiče s dětmi hned první den plnili společný úkol, kterým bylo skládání lodičky. Na závěr si každé z dětí připevnilo kotvičku se svým jménem a tím zakotvily ve třídě 1. A.

Také děti z 1. B s p. uč. Zdenkou Závodnou vyhledávaly na tabuli začáteční písmenka svého jména a zařazovaly do nakresleného obrázku.

Svým spolužákům a přihlížejícím rodičům se představily a za odvahu byly odměněny kartičkou, která jim druhý den pomůže najít svou třídu 1. B.

Prezentací si děti připomněly, jaké školní potřeby si musí už dnes nachystat do aktovky. Všem dětem
přejeme, aby se jim ve škole líbilo a vzdělávání je těšilo. 

Foto Milan Pokorný, text Erika Kynická a Zdenka Závodná

Back To Top