Zaměstnanci Lesů ČR pro naše žáky 1. – 5. tříd připravili zajímavé dopoledne v parku. Sokolník pan Ing. Petr Zvolánek nám přivezl ukázat své dravce – výra velkého a raroha velkého.

Pan Petr Zvolánek…

Přestože jsme se s jeho miláčky Kubou a Zuzankou již setkali, v klidu a s pochopením odpovídal na všechny zvídavé otázky dětí. Všichni už vědí, že výři hnízdí na zemi v malé jamce, rádi loví ježky, veverky, liščata, potkany a samice snáší 3 vejce. Nejvíce potravy tito dravci loví v době krmení mláďat a pelichají 1x ročně.

Poutavé vyprávění…

Starší žáky poutavé vypravování pana Ing. Zvolánka zaujalo natolik, že by se sami rádi stali sokolníky. Pro všechny bylo největším potěšením si dravce pohladit. Všem žákům na památku udělal pan Ing. Zvolánek krásné fotky s rarohem.

Paní Blanka Drahotušská se vyzná…

Se životem v lese dále děti seznámily paní B. Drahotušská a K. Kmínková. Vycházely ze zkušeností a znalostí o společenství lesa. Děti určovaly názvy stromů, které mohou v lese vidět podle připravených větví a šišek, učily se určit stáří stromů. Seznámily se s bojem lesníků proti kůrovci. Poznávaly vhodná místa pro život živočichů v lese.

Dopoledne jsme si užili…

Takto strávené dopoledne se všem líbilo a každý si odnesl spoustu příjemných zážitků a nových informací. Snad tato společná akce Lesů ČR a školy přispěje k pěknému vztahu dětí k přírodě a k její ochraně.

Foto Jana Vyležíková, Jakub Herman, Petr Zvolánek, text Jitka Hlaváčková

Back To Top