Někteří naši deváťáci stále nemají jasno v tom, na kterou střední školu by se měli vydat. Napovědět jim mohl Artifex, veletrh řemesel a zaměstnanosti, kterého se zúčastnili minulý týden, anebo dnešní projektový den na „stavebce“. Celé tři hodiny se jim v pondělí 18. listopadu věnovali tamní vyučující a seznámili je se dvěma obory, jež by mohli od září příštího roku na této škole studovat.

Nahlédli do práce geodetů i stavařů. Coby geodeti zaměřovali objekty tzv. totálkou, odhadovali vzdálenost k nedalekým budovám a v počítačovém programu každý vyrobil mapu okolí školy. Samozřejmě je ohromil dron, jehož cena se se všemi programy, tabletem, leteckým průkazem a povolením k létání šplhá až ke 150 000 Kč. Dva šťastlivci, konkrétně Vojta Táborský a Tomáš Veleba, ho dokonce mohli i pilotovat. Ve stavařské části exkurze děti navštívily laboratoř. Zde třídily stavební materiály, prováděly pokusy s tvrdnutím sádry (mimochodem nejrychleji tvrdne smícháním se slanou vodou) a pomocí zaměřovače měřili délku skoku i svou výšku.

Nejvíce si snad všichni užili projektování vlastního vysněného domu a v neposlední řadě návštěvu školního bufetu. Pro párek v rohlíku se mnozí z nich několikrát vraceli! Závěrem děkujeme všem zaměstnancům SPŠ stavební v Opavě, kteří se nám tak ochotně věnovali, zejména pak paní ředitelce Karle Labudové, panu zástupci Ivo Rychtarovi a Ing. Tomáši Patočkovi.

Foto a text Renata Doležalová

Back To Top