V týdnu od 31. ledna jsme se učili a neučili J. I když Světový den vody připadá na 22. března, zamýšleli jsme se nad významem vody pro život. Pracovali jsme ve skupinkách, seznámili jsme se se základními informacemi o vodě, vytvořili jsme si myšlenkovou mapu, přemýšleli jsme proč a jak bychom měli vodou šetřit – počítali jsme spotřebu vody, povídali si o problému znečišťování vod.

Nechyběly ani pokusy s vodou, vzpomněli jsme si na pokus, který jsme dělali loni v zimě -ledové misky a zopakovali jsme si, jaká skupenství má voda. Názorně jsme si ukázali koloběh vody v přírodě, pomocí QR kódů jsme doplňovali pracovní listy a také jsme skládali puzzle. Během projektových dní jsme si zopakovali, naučili se a zjistili řadu nových, zajímavých informací o vodě a všeho kolem ní.

Na závěr každá skupinka vytvořila svůj plakát a společně jsme si vyrobili a popsali koloběh vody.

Foto, video, text Kateřina Vergu

Back To Top