Téma celého předprázdninového týdne byl ČAS. Čas měřený na roky, měsíce, týdny, dny, hodiny …Toto zadání se prolínalo všemi předměty běžného rozvrhu hodin. V hodinách českého jazyka děti četly texty o ročních dobách. Tam zároveň vyhledávaly a pozorovaly používání pravidel tvrdých a měkkých souhlásek. Texty zároveň musely číst tak, aby jim samy porozuměly a dokázaly  obsah předat ostatním týmům.

V matematice určovaly hodiny, počítaly kolik dní chybí do konce roku nebo za kolik dní bude Valentýn, Velikonoce … Pomáhaly si vyhledáváním v různých typech kalendářů. V tělocviku hrály hry motivované ročními dobami. Takže se koulovalo, pouštěli se draci, třídily se kartičky s pojmy ročních období. V hudební výchově jsme oprášili písničku Jaro, léto, podzim, zima, pouštěl se A. Vivaldi a jeho skladby Čtvero ročních dob.

Děti hádaly, které roční období právě slyší. Pak také v týmech vybíraly skladby, které se k nim hodí a s takovou skladbou vystoupily hrou na flétnu. V hodině prvouky jsme zhlédli video o střídání dne a noci a ročních dob. Informace se pak využily při modelování děje pomocí nafukovacích balónků. A také nechyběla práce s iPady.

V aplikaci PicCollage týmy vytvářely pohlednice k jednotlivým ročním dobám a jejich svátkům. No a v pracovní a výtvarné výchově nezahálely ani ruce, které šily sněhuláky a myšky. Náročný projektový týden jsme zakončili rozhodně zaslouženým výletem do kina.

Video, foto, text Vladimíra Dudková

Back To Top