Třídu 3.B po dobu dvou týdnů provázela ve většině předmětů farmářská zvířátka. Naše první setkání s těmito zvířaty proběhlo začátkem prvního týdne školy u rodičů žáka právě třídy 3.B, kde jsme měli možnost prohlédnout si hrabavé ptáky (různé druhy bažantů, koroptve), slepičky (jak naše klasické, tak také zajímavá plemena slepic, například hedvábničky a podobně), malá prasátka, nejrůznější králíčky nebo také papoušky. Nejzajímavějším zvířetem ale byl druh pštrosa – emu. Ten děti zaujal hlavně tím, že kolem nich pobíhal po zahradě. Poté jsme se šli podívat ke škole na různá plemena holubů, viděli jsme slepice, husy i čerstvě vylíhnutá kuřátka.

Následně nás tato zvířata doprovázela v matematice, kdy jsme řešili slovní úlohy (přičítání zvířat, počítání nohou atd.), opakovali jsme násobky 2, 3, 4 a 5 – žáci psali výsledky k příkladům a tvořili cestičku pro zvířátko, na interaktivní tabuli pracovali s obrázky zvířátek společně s příklady na sčítání, odčítání, krácení a dělení.

V českém jazyce jsme pracovali s názvy zvířat, kdy písmena v těchto slovech uspořádali podle abecedy, žáci označovali souhlásky a samohlásky, doplňovali měkké I a tvrdé Y do textu nebo také ve větách o zvířatech určovali podstatná jména, přídavná jména, slovesa i citoslovce. Slovní druhy také psali k jednotlivým pštrosím hnízdům. V pracovních činnostech jsme vyráběli z toaletních ruliček prasátko, koníka a kravičku. Ve výtvarce se nám podařilo tisknout barvy na papír přes šablonu libovolného zvířete. Obrázky i postavičky zvířátek se nám moc povedly.

V prvouce jsme tvořili ve skupinkách projekty – každá skupina měla jiné zvíře (slepice, kachny, králíčka, koně a krocana). V nich lepili věty a obrázky, dopisovali slova a malovali. Naučili se o každém zvířeti nejrůznější zajímavosti. V tělocviku jsme pak pomocí pohybů předváděli různá zvířata a zahráli mnoho her.

Foto Regína Hajná, text Kateřina Hilgerová

Back To Top