V pondělí 26. října se na Biskupské kupě u Zlatých Hor naposledy setkali žáci naší školy se studenty lycea v Komprachticích v rámci realizace společného projektu příhraniční spolupráce. Rozhledna na česko-polské hranici, která je zároveň nejvyšším místem Opolského vojvodství, nebyla vybrána k rozloučení náhodně.

Symbolicky tu byla ukončena roční spolupráce obou škol. Po společném obědě ředitel polského lycea Leonard Pietruzska vyhodnotil projekt jako úspěšný a poděkoval všem zúčastněným. V rámci společných akcí poznali naši žáci několik zajímavých polských měst a míst. Kromě nových poznatků navázaly děti mnohá přátelství a odnesly si i spoustu zajímavých zážitků.

Například když se nad Krakovem proletěly balónem nebo navštívily solné doly v Bochni, které se nachází 200 metrů pod zemí. Za českou stranu patří poděkování paní místostarostce Města Albrechtic ing. Petře Hanusové a panu řediteli Karlu Knappovi.

Poděkování patří i  učitelům, kteří se podíleli na organizaci výměnných pobytů.  Především pak panu učiteli Michalu Adámkovi, který byl obětavým koordinátorem všech projektových aktivit za naši školu.

Pokud si chcete připomenout veškeré více než rok trvající společné aktivity komprachtických a našich žáků, klikněte v záhlaví článku na odkaz „projekt Komprachtice„.

 Foto J. Hanusová, M. Adámek, text členové novinářského kroužku

Back To Top