Jeho kouzlo spočívá v tom, že se v něm dají připravit zajímavé a poutavé referáty třeba do přírodovědy nebo vlastivědy. Od druhé třídy se učíme vyhledávat různé informace. Nejprve v encyklopediích, pak pomocí internetu. Zvládáme i práci v textovém editoru – Word.

První naše pokusy máme založeny v portfoliu, abychom porovnali, jak se zlepšujeme. Nyní nás zajímá PowerPoint. Vkládat fotky, zvuk, video, nastavit přilétající a odlétající efekty, to vše dokáže kamarády zaujmout. V programu je v spousta akcí, kterými lze z obyčejného referátu udělat zábavu.

Práce nás baví natolik, že na svých úkolech makáme i po vyučování na noteboocích, které máme k dispozici ve třídě. Pro naši prezentaci jsme si vybrali téma „Ekosystém park“. Dali jsme si za úkol zpracovat jedno zvíře nebo rostlinu žijící nebo rostoucí v parku.

Některé děti byly tak šikovné, že si zvládly připravit na závěr své prezentace i krátký test pro spolužáky, aby se ujistily, že všichni dávali bedlivý pozor. Čeká nás ještě hodně práce, ale posuďte sami, že na začátečníky to vůbec není špatné!

Foto-video Karel Knapp, text Regína Hajná

Back To Top