Malí předškoláci přišli v Den otevřených dveří za doprovodu tet z mateřské školy Pavly Šlorové a Leony Tuhé. Potěšil i zájem rodičů. Poslední z nich se přišli do školy podívat až odpoledne. Rádi jsme je školou provedli také. Stejně jako budoucí žáci postupně nahlédli do odborných učeben hudební výchovy, školních dílen, tělocvičny, do jedné z učeben výpočetní techniky, do tělocvičen.

Určitě se jim líbilo v nově vybudovaných učebnách cizích jazyků, informačním a komunitním centru, v přírodovědné učebně i ve třídě s interaktivní tabulí, která je přednostně vyhrazena právě pro výuku nejmenších děti a vybavena také výškově odpovídajícím školním nábytkem.

Kdo navštěvuje naše webové stránky, má přehled o všem podstatném týkajícím se školy. Ti, kteří chtějí vidět, jak se dnes děti z mateřské školy u nás měly, se mohou podívat na fotografie. Pro zájemce z řad rodičů o podrobné informace ze života školy stále platí nabídka k nezávazné návštěvě. Stačí si jen dojednat schůzku. Zápis do prvních tříd ve spolupráci s Ferdou Mravencem a Beruškou je připraven na úterý 26. ledna od 10 do 17 hodin. Vyčerpávající informace poskytneme i rodičům žáků starších.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top