Kašpar, Melichar a Baltazar s sebou tentokrát přivedli do školy i pana faráře Jana Randu. Všichni společně zpívali koledu „My tři králové jdeme k vám“. Zastoupili tak loňské koledníky z mateřské školy. Cíl jejich návštěvy byl stejný.

Umožnit všem, kterým není lhostejný osud lidí v tísni, lidí nemocných, tělesně nebo zdravotně postižených a dalších potřebných, finančně přispět. Získané prostředky jsou určeny především na pomoc těmto našim spoluobčanům. Historie koled sahá do 13. století.

Původně se jednalo o písně, které děti zpívaly během velkých křesťanských svátků, když obcházely domy a „koledovaly“ si o výslužku. Na prastarou tradici právě navazuje Tříkrálová sbírka. Tu organizuje Česká katolická charita. Jde o celonárodní akci.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top