Do projektu Člověk je součástí přírody se zapojily všechny třídy z nižšího stupně. Školní i mimoškolní aktivity směřují k cíli naučit děti vážit si přírody, poznávat její zákonitosti, chápat význam chráněných částí a přírodních rezervací.

A právě na toto téma si vyslechli žáci 5. tříd přednášku s prezentací s názvem „Přírodní zajímavosti na území Lesní správy Město Albrechtice“. Děti se dozvěděly, že v přírodní rezervaci Krasovský kotel mohou spatřit přísně chráněný mečík střechovitý, jestřábník oranžový, kýchavicí bílou a orchidej vemeník dvoulistý. Květy orchideje s názvem vstavač kukačka zdobí louky na Žárech.

Pro ornitology, zvláště teď na jaře, je rájem pro pozorování přírodní rezervace Pavlovický rybník. Hnízdí zde 100 druhů ptáků, z toho jedna třetina patří mezi ohrožené druhy. V osoblažském výběžku východně od obce Slezské Pavlovice je skryt mezi stromy mokřad s názvem Džungle. Je domovem mnoha druhů chráněných obojživelníků a ptáků. Byl zde spatřen i jeřáb popelavý.

V jarní době se můžeme potěšit květy sněženky. I ta je chráněná. Zvláště ve volné přírodě. Její bílé květy lemují břehy potoku Prudnik v zaniklé vesnici Studnice. Po odsunu německých obyvatel vesnice zanikla, zůstala zde pouze kaple sv. Linharta. Dnes je pěkně opravená a nové dřevěné lavičky zvou návštěvníky posedět si ve stínu zajímavého stromu – dřezovce trojtrnného.

Také v Albrechticích, když se vydáme na Poutní horu, narazíme na památný buk, který zde roste více než 300 let. Mnoho dalších zajímavostí se můžeme dozvědět z informačních tabulí, které pořídily Lesy ČR.

Prezentace poukazuje na opravdu pěkná místa v našem kraji, která můžete vidět i vy. Stačí nesedět doma u televize, či počítače, ale vyrazit občas do přírody, zvláště teď na jaře.

Foto Zdenka Závodná, Erika Kynická, text Zdenka Závodná

Back To Top