Letos opustí naše školní lavice 36 vycházejících žáků. K dnešnímu dni již všichni vědí, na kterou střední školu povedou po prázdninách jejich kroky. Většina dětí bude dojíždět do blízkého okolí, ale našlo se také pár odvážlivců, kteří vyrazí, jak se říká, „do světa“.

Společně to zvládneme…

Na maturitní obor se hlásilo 26 žáků, tj. 72% z celkového počtu, učební obor uvedlo 10 žáků. Po prvním kole přijímacího řízení se dostala 1 dívka na umělecký obor (talentové zkoušky se konaly začátkem ledna). Na obě zvolené školy by mohlo nastoupit 15 dětí, na jednu 16 a na odvolání proti nepřijetí 4 žáci.

Na gymnázium byli přijati čtyři žáci…

Ti, kteří se dostali v prvním kole přijímacího řízení také na gymnázium, si zvolili raději školy s odborným zaměřením. Gymnázium tak bude studovat ze čtyř původních uchazečů pouze jeden.

Výběr středních škol byl opravdu pestrý…

A na kterých školách budou naši žáci ve studiu pokračovat? O tom, že byl jejich výběr mezi středními školami opravdu pestrý, se můžete přesvědčit v následující tabulce:

Přehled o přijetí žáků na střední školy:

název školy počet  podmínky přijetí
Gymnázium Krnov 1 přijímací zkoušky, prospěch
na ZŠ
SPgŠ a SZŠ Krnov 2 přijímací a talentové zkoušky,
prospěch na ZŠ, účast
na soutěžích 
SOŠ dopravy a cestovního
ruchu Krnov
3 přijímací zkoušky,
prospěch na ZŠ
SŠ automobilní, mechanizace
a podnikání Krnov
přijímací zkoušky, prospěch
na ZŠ
Střední škola uměleckých
řemesel Ostrava
1 talentové zkoušky, prospěch
na ZŠ
SŠ zemědělství a služeb
Město Albrechtice
5 prospěch na ZŠ
Střední škola polygrafická
Olomouc 
1 přijímací a talentové zkoušky
prospěch na ZŠ 
Střední zdravotnická škola
Opava
přijímací zkoušky, prospěch
na ZŠ 
OA a střední odborná
logistická škola Opava
přijímací zkoušky, prospěch
na ZŠ
SPŠS Opava 3 prospěch na ZŠ
SŠ hotelnictví a služeb
a vyšší odborná škola Opava
přijímací zkoušky, prospěch
na ZŠ
Střední technická škola Opava prospěch na ZŠ

SPŠ Bruntál

1 přijímací zkoušky, prospěch
na ZŠ
Masarykova střední škola
zemědělská a Vyšší odborná
škola Opava
přijímací zkoušky, prospěch
na ZŠ 
Vyššá policejní škola 
a Střední policejní škola MV
v Holešově
přijímací zkoušky, prospěch
na ZŠ
Taufrova střední odborná
škola veterinární Kroměříž
1 přijímací zkoušky, prospěch
na ZŠ 
Střední lesnická škola
v Hranicích
prospěch na ZŠ
Sřední škola gastronomie
a potravinářství Jeseník
prospěch na ZŠ 
TRIVIS Střední veřejnoprávní
škola Prostějov
prospěch na ZŠ 
SPŠ chemická akademika
Heyrovského Ostrava
přijímací zkoušky, prospěch
na ZŠ 
Vojenská střední  škola
a Vyšší odborná škola Ministerstva
vnitra v Moravské Třebové
přijímací zkoušky, prospěch
na ZŠ 

Držíme všem vycházejícím palce…

Milí deváťáci, po prázdninách první školní den vykročte pravou nohou pro štěstí, ať se vám po celou dobu studia daří!

Foto Karel Knapp, text Radka Žlebčíková

Back To Top