Letos opustí naše školní lavice 39 vycházejících žáků, z toho dva z osmé třídy. K dnešnímu dni již všichni vědí, na které střední škole budou pokračovat ve vzdělávání. Většina těchto škol se nachází v blízkém okolí, ale někteří žáci si vybrali školy i dále od svého bydliště např. v Ostravě, Olomouci a Praze.

Na maturitní obor se hlásilo 21 žáků, tj. 55% z celkového počtu, učební obor bude studovat zbývajících 18 žáků. Po prvním kole přijímacího řízení se dostali tři žáci na umělecký obor (talentové zkoušky se konaly začátkem ledna).

Pro gymnázium se tentokrát rozhodli pouze 4 žáci, všichni z nich byli přijati v prvním kole přijímacích zkoušek a umístili se v pořadí na předních místech.

O tom, že výběr středních škol byl mezi žáky opravdu pestrý, se můžete přesvědčit v následující tabulce:

Název školy počet podmínky přijetí
Gymnázium Krnov 4 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
SPgŠ a SZŠ Krnov 5 přijímací a talentové zkoušky, prospěch na ZŠ
SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov 1 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
Střední škola designu a módy Prostějov 1 talentové zkoušky, prospěch na ZŠ
Střední zdravotnická škola Opava  přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 
OA a střední odborná logistická škola Opava  přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 
SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava  přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 
Střední technická škola Opava přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 
Střední průmyslová škola Bruntál  přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ Opava  přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 
Střední škola průmyslová a umělecká Opava  talentové zkoušky, prospěch na ZŠ
Střední zdravotnická škola a VOŠ Eduarda Pöttinga Olomouc  1 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
SOŠ ochrany majetku a osob Ostrava  talentové zkoušky, prospěch na ZŠ 
Střední škola hotelnictví a gastronomie Šilheřovice 2 prospěch na ZŠ 
SSSS Ostrava Hrabůvka  prospěch na ZŠ  
VOŠ a SŠ Zábřeh  prospěch na ZŠ 
1. KŠA Praha Karlín  prospěch na ZŠ 
SOU Opava  prospěch na ZŠ  
Soukromá střední škola Praktik Horní Benešov  prospěch na ZŠ  
SŠ zemědělství a služeb Město Albrechtice  prospěch na ZŠ  

Milí deváťáci, po
prázdninách první školní den vykročte pravou nohou pro štěstí, ať se vám po
celou dobu studia daří!

Foto archiv školy, text Radka Žlebčíková

Back To Top