Hned v prvním týdnu po jarních prázdninách byly vycházejícím žáků předány přihlášky na střední školy. A co je čeká dále? Lékařem potvrzené (vyžaduje-li střední škola) a zkontrolované přihlášky je nutno odeslat co nejdříve na příslušné střední školy. Nejpozději k 1. březnu 2021 by je měla obdržet střední škola. Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek je letos stanoven na 12. a 13. dubna a školních přijímacích zkoušek na 12. – 28. dubna. Pro jaký typ přijímací zkoušky se jednotlivé střední školy rozhodly, se dočtete na webových stránkách středních škol v kritériích pro přijímací řízení. Další důležité datum je 8. února 2021, kdy může ředitel rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům na internetových stránkách školy. Písemně toto rozhodnutí sdělí uchazečům do 19. března 2021. Informaci o místu a čase konání přijímací zkoušky získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem střední školy nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky. Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek bude 30. dubna 2021 a to prostřednictvím internetových stránek středních škol. Aby byl uchazeč na vybranou střední školu přijat, je povinen do 10 pracovních dní od vyhlášení výsledků školou odevzdat zápisový lístek.

Text Radka Žlebčíková

Back To Top