Na návštěvu školy přijelo ve dnech 19. a 20. listopadu 2008 třicet šest žáků a tři učitelé z komprachtického lycea. Po našich třech předcházejících výjezdech k severním sousedům jsme se jim alespoň částečně snažili oplatit jejich pověstnou pohostinnost a přátelství. Po krátkém přivítání hostů paní mistostarostkou ing. Jitkou Hanusovou a ředitelem školy Karlem Knappem přišlo vhod malé občerstvení, které připravily kuchařky ze školní jídelny pod vedením vedoucí paní Darji Stýskalové.

O kamarády se staraly služby ze tříd II. stupně ...

Pak už nic nebránilo rozdělení studentů do skupin, které se pod vedením třídních služeb oblečených do triček s logem projektu příhraniční spolupráce pod hlavičkou „Euroregionu Pradziad“ rozešly do všech tříd II. stupně a účastnily se po oba dny výuky podle rozvrhu.

Na odpoledne prvního dne návštěvy byl připraven poznávací, kulturní a sportovní program. Hosté z Polska si nejdříve prohlédli Krnov ze Cvilína. Vhod všem přišla procházka po krnovském náměstí za doprovodu paní učitelky Marie Klimešové. Součástí krátkého výletu byla i návštěva zámku v Linhartovech, kterým provázel pan Jaroslav Hrubý. Po vydatné večeři a krátkém odpočinku se začalo sportovat. Zájemci se mohli zúčastnit hodiny aerobiku pod vedením paní vychovatelky Aleny Václavíkové, turnaj ve stolním tenisu s mezinárodním obsazením připravil pan učitel Milan Pokorný. Večerní sportování se neobešlo ani bez utkání v malé kopané, které skončilo remízou. Ukázalo se, že ani turistický způsob nocování v tělocvičně nikomu neubral na optimismu a neodradil nikoho od dalších společných vyučovacích hodin.

Někteří měli češtinu

Setkání bylo určitě poučné pro obě strany a jak vidět i z fotografií, řada účastníků setkání navázala velmi přátelské vztahy. To je pro budoucnost Evropy to nejdůležitější.

Text K. Knapp, foto T. Kurečková, J. Hrubý, J. Pecháček, K. Knapp

 

Back To Top