V rámci projektu o zvířatech páťáci zavítali do místních stájí. Tam obdivovali krásu koní, a zároveň zjišťovali důležité informace o jejich životě a chovu. Beseda s majitelem je natolik zaujala, že se rozhodli téma zpracovat hlouběji. V průběhu dalších dní se stal kůň náplní téměř všech vyučovacích hodin. Kluci a holky se zaujetím četli napínavý příběh o Phar Lapovi, vynikajícím závodním hřebci  z Nového Zélandu, který zemřel za záhadných okolností. Také zhlédli krátkou ukázku z filmového zpracování.

Sami se pak  pokusili napsat vlastní povídku. V matematice počítali slovní úlohy z prostředí Velké pardubické. Při opakování vyjmenovaných slov se změnili v závodní koně a žokeje a zdolávali překážky, kterými byly třeba křížovky, doplňovačky nebo běhací diktát. Ve výtvarné výchově se snažili o zachycení stavby těla. Obsahem přírodovědy byl podrobný vývoj  tohoto lichokopytníka,  seznámení s druhy a plemeny, ale i rozlišování podle barvy srsti a znaků.

Všechen materiál  ve skupinách pečlivě zpracovali, prezentovali  a vystavili. Jako bonus přidali vlastní zpracování animovaných příběhů. Jak se jim tato aktivita podařila, posuďte sami. Já tleskám!

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top