Konečně nastal čas předat prvňáčkům malý dárek od starších spolužáků, který v době distanční výuky vytvořili. A o co se jednalo? Žáci osmých tříd dostali v rámci hodin literatury a slohu za úkol vytvořit jednoduché pohádky, básničky, krátké příběhy s vloženými obrázky, tzv. obrázkové čtení pro nejmenší čtenáře. Obrázkové čtení není žádnou novinkou. Menší děti ho mají rády a znají ho z různých časopisů nebo knížek. Tato metoda spočívá v tom, že v příbězích nahrazujeme vybraná slova obrázky a malé děti se cvičí nejen ve čtení, ale také v představivosti a porozumění textu.

Nejzdařilejší práce byly vytištěny a předány zástupci obou osmých tříd prvňáčkům a paní učitelce Hajné, která je určitě využije nejen při hodinách čtení. Odměnou nám bylo slyšet krásné a hlasité čtení dětí, ze kterých určitě jednou vyrostou velcí čtenáři.  Věřím, že osmáky zase naopak potěší a zahřeje u srdce, když si malí prvňáčci se zájmem jejich práce přečtou a budou s nimi pracovat třeba i další generace dětí naší školy.

Foto a text Jiřina Divišová

Back To Top