Třeťáci se v pátek v hodině pracovní výchovy poprvé přesunuli do dílen, aby si prakticky vyzkoušeli všechno, co se během tří let v tomto předmětu naučili. A že toho nebylo málo. Museli dbát na bezpečnost vlastní a svých kamarádů. Během výroby udržovali pořádek na pracovním místě. Naslouchali průběžným pokynům a postupovali podle návodu.

Výsledným výrobkem mělo být letadýlko z prádelního kolíčku a tužkovník. Při jejich výrobě děti měřily, řezaly, brousily, vrtaly i lepily. Po celou dobu jim byl nápomocen pan školník, který postup práce organizoval a ještě stíhal fotit. Pracovky v dílnách si kluci a holky užili. Každý si odnášel dva výrobky.  Někteří byli dokonce tak zapálení, že si stihli vytvořit  tužkovník i pro své blízké.

Foto René Chmelař, text Vladimíra Dudková

Back To Top