Každý čtvrtek si žáci 4. a 5. zpestřují výuku anglického jazyka s aplikací TOGlic. Software nabízí výukové aktivity pro týmovou spolupráci ve třídě a rozvíjí komunikační dovedností dětí.

K činnosti využívají angličtináři školní tablety z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597 nebo vlastní mobilní telefony. Během minuty se celá skupina přihlásí do systému a výuka může začít. 

V připravených úkolech si žáci procvičují gramatické učivo, ale i slovní zásobu. Sestavují věty ve správném pořadí, doplňují vynechaná písmena nebo slova, skládají z písmen co nejvíce slov, luští křížovky a hrají bingo.

Pomocí aplikace mohou také odesílat správné odpovědi na otázky nebo hlasovat. Na interaktivní tabuli pak sami sledují, zda odpověděli správně. Práce s TOGlicem je zajímavá a všechny baví.

Foto a text Regína Hajná

Back To Top