Osmáci i deváťáci se také zapojili do úpravy budoucí naučné stezky s názvem „Dubový vrch“ stejně jako jejich mladší spolužáci z 6. a 7. tříd. Ve čtvrtek 16. června 2011 pokračovali společně se svými třídními učiteli v započatých pracích.

V bývalém zámeckém parku v Hynčicích nás nejdříve pan Antonín Šiška, hlavní koordinátor všech prací, v krátkosti seznámil s jeho historií. Zmínil se také o přilehlém zámku a oranžérii. Potom jsme se všichni vydali na budoucí turistickou stezku, která začíná u kapličky.

Pan Šiška nám předal poslední pokyny a práce mohla začít. Někteří z nás rozšiřovali lesní cestu a zpevňovali kameny její okraje, jiní ji zase uhrabávali a odklízeli pořezané větve stromů nebo jejich kořeny. Ani o zábavu nebyla nouze.

Někteří kluci využili přestávku nejen ke svačině, ale také k procvičení piškvorek, které si s chutí zahráli na lesní cestě. Pan Šiška na závěr poděkoval za pomoc všem žákům i učitelům a pozval nás na slavnostní otevření naučné stezky, které by se mělo konat letos na podzim.

Foto a text Taťána Kurečková

Back To Top