V současné době probíráme v prvouce velmi poutavé učivo s názvem Krajina mého domova. V okolí našeho bydliště je moc hezky, a proto jsme při našich toulkách pořídili několik fotografií.

Zajímá nás, zda i vy máte stejný pocit a hlavně zda poznáte, odkud naše obrázky jsou. Proto jsme pro vás připravili malou soutěž s cenami, které věnovala Lesní správa Město Albrechtice, LČR a Pavla Závodná.

  1. cena: plyšová deka
  2. cena: turistická brašna s výbavou
  3. cena: tričko
  4. cena: tričko
  5. cena: psací potřeby
  6. cena: sada šperků (náušnice a náhrdelník)

Fotografie si můžete prohlédnout jak na školním webu, tak na nástěnce na dolní chodbě.  Anketní lístky si vyzvedněte ve 3. A třídě. Kupóny odevzdávejte paní učitelce Zdence Závodné. Slosování proběhne dne  9. 12. 2010 ve 3. A třídě ve 14 hodin.

Na vaše správné odpovědi se těší děti ze 3. A a p. uč. Z. Závodná

Back To Top