Během druhého říjnového týdne jste mohli v parku zhlédnout výstavu upozorňující na nelehké pracovní podmínky dělníků na banánových plantážích v Kostarice a Panamě. Výstava na stromech je celorepublikový happening, který se koná během Týdne důstojné práce.

Jedná se již o třetí ročník, do kterého se zapojují parky v celé České republice. Letos jsme se zapojili poprvé. Výstava souběžně probíhala v parku a pro naše žáky také v prostorách komunitního centra, kde byla doplněna výstavou – Pod slupkou se skrývá tma.

V devátých ročnících běžel workshop na téma – Poznej příběh banánu. Žáci měli za úkol vyhodnotit a zdůvodnit, co způsobuje nízkou cenu banánů v obchodech (1 kg banánů z druhého konce světa stojí méně než 1 kg jablek z České republiky).

Také se rozebíral dopad takto nízkých cen na pěstitele a pěstitelky. Žáci se seznámili se skutečnými příběhy lidí, kterých se daná problematika týká.

Happening byl ve středu 11. října doplněn o promítání dokumentu – Cenová válka o banány. Součástí promítání bylo také pohoštění fairtradovými dobrotami zakoupenými v nedalekém supermarketu. Nechyběla ani výborná banánová buchta od paní vychovatelky Liďákové. Chtěla bych poděkovat za spolupráci panu učiteli Grčkovi a paní učitelce Jurčíkové.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top