Glóbus – zmenšený model Země. Tuhle větu znají žáci 6. ročníku jako své boty. V hodinách zeměpisu si mohli zemskou zmenšeninu prohlédnout a osahat pěkně zblízka. Využili jsem vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

Kde leží obratník Kozoroha, obratník Raka, polární kruhy či rovník? Vše již ví díky glóbusům. Objevování světa s novými pomůckami se pro žáky stalo příjemným zpestřením hodin zeměpisu.

Po prvním seznámení si zahráli, jak rychle a přesně se orientují a vyhledávají určená místa na naší Zemi. Soutěžili ve dvojicích. Jako další pomůcku mohli využít Školní atlas světa.

Soutěž zeměpisce moc bavila. Rychlost, s jakou zadané úkoly řešili, byla mnohdy až neskutečná. Doufáme, že jim glóbusy budou nadále sloužit a prohlubovat získané znalosti.

Foto a text Janis Busios

Back To Top