Jednou z deseti místních částí Města Albrechtic je malebná vesnička Burkvíz. Právě do ní se vypravili žáci třetích tříd.

Ráno před odchodem si poslechli strašidelnou pověst O zakleté panně, která sídlila na tamním hradě. Po té se s chutí vydali za poznáním. Cestou měli možnost pozorovat zemědělské stroje při vysévání obilí, pasoucí se ovce, kozy, koně a býky.

Po vydatném pochodu rozložili svůj „tábor“ na louce pod lesem. Tady si zopakovali vědomosti z prvouky, dopravní výchovy a základů první pomoci při poranění končetin.

Zahráli si rozmanité pohybové hry a vyzkoušeli překonávání přírodních překážek.

Do školy si děti odnášely nejen nové poznatky a zážitky, ale také pěkné jedlé houby.

Foto Alena Václavíková, Hana Škrochová, text Alena Václavíková

Back To Top