Dobrý den, vážení diváci, vítejte v pořadu Toulavá kamera. Dnes navštívíme obec Město Albrechtice. Takto zahájila Karolínka Murová prezentaci projektu, na kterém pracovali žáci 1. B třídy celý měsíc.

První všeobecné informace se dozvěděli z článku o Albrechticích, další pak získávali na toulkách po našem pěkném městečku.

Naše kroky vedly do místního kostela, kde nás provedl pan farář Randa. Líbily se nám varhany, starobylá křtitelnice, betlém a obraz Navštívení Panny Marie.

Nejpodrobnější informace jsme se dozvěděli od místostarosty pana M. Špalka při návštěvě městského úřadu. Motivací celého projektu byl opravdový televizní pořad Toulavá kamera, kde jsme viděli pěkné pohledy do okolí z naší zajímavé rozhledny.

Všechny informace jsme rozpracovali do čtyř obrazů. Ty se týkaly všeobecných údajů, sportovních aktivit, historie a albrechtických atrakcí.

Samozřejmě se děti věnovaly turistickému okruhu se stezkou ke Krtečkově studánce, zámku Linhartovy, rozhledně a jízdě vláčkem s parní lokomotivou. Pověst o Loupežnících ze Žárů se dětem moc nelíbila, laskavější se jim zdálo povídání o Pradědovi.

Závěrem z našeho projektu byl poznatek, že naše městečko je malé, ale rozhodně stojí za návštěvu.

Foto Z. Závodná, M. Holub, text Z. Závodná

Back To Top