V hodinách přírodovědy si občas připadáme jako badatelé. Samozřejmě už něco známe z nižších ročníků, ale občas narazíme na věci, které neznáme. Například slovo ekosystém pro nás bylo cizí a lesní patra nám také nic neříkala.

A protože jsme děti zvídavé, s chutí jsme se pustili do práce. Nejdříve jsme se museli prokousat teorií. Ve třídě jsme si vše potřebné vysvětlili na interaktivní tabuli, ukázali fotografie a různé prezentace stromů a rostlin.

Namalovali si lesní zvířata, ve skupinách o nich vyhledávali potřebné informace. Jednoduché nebylo ani poznávání druhů dřev. V hodinách slohu se někteří z nás při popisu zvířat pořádně zapotili.

Teprve potom jsme se konečně dostali k praxi. Při naší výpravě do lesa nám počasí přálo. Mohli jsme si tak nafotit všechna patra lesa i jednotlivé stromy, jejich kůru a další zajímavosti.

Hledali jsme stopy zvířat, ale protože jsme moc úspěšní nebyli, odlili jsme si stopu paní učitelky. Nakonec, po téměř detektivním pátrání, se nám podařilo odhalit a odlít i stopu srny.

Pro zvířata jsme v batozích přinesli krmivo, aby měla v zimě co jíst. Poznatky z naší vycházky jsme využili také v informatice, pro spolužáky si připravili prezentaci v Power pointu, kterou předvedeme v další hodině přírodovědy.

Foto a text Regína Hajná

Back To Top