V letošním kole okresní ekologické soutěže ke Dni Země s názvem Poznáváme Jeseníky soupeřilo ve čtvrtek 18. dubna na ZŠ v Bruntále 22 čtyřčlenných družstev ve dvou kategoriích. Už vstupní úkol nebyl nijak lehký – vytvořit plakát s poznávací trasou, se zajímavostmi a informacemi k vybrané části Jeseníků, se zaznamenáním cenové kalkulace a dostupnosti vybrané trasy.

Při vlastní soutěži družstva plnila různé úkoly. Kromě znalostních testů poznávali žáci např. erby měst, turistické značení tras, chráněné oblasti a mikroregiony, hodily se jim také znalosti z angličtiny. Naši školu reprezentovala 3 družstva.

První, ve složení Michaela Šolcová (8. A), Pavel Hanus (8. A), David Gadziala (8. A) a Daniel Weiss (8. B), se umístilo na velmi pěkném 4. místě. Druhé družstvo, v němž byli Tomáš Kostelník (6. A), Eliška Poláchová (6. A), Mirka Musilová (6. A) a Daniel Ondrašík (6. A), skončilo na 5. místě.

Alexandr Frančák (7. B), Vojtěch Blažek (7. B), David Borský (7. B) a Petr Kučera (7. B) ze třetího družstva získali místo 13.

Foto a text Hana Macková

Back To Top