12. dubna soutěžili nejlepší biologové okresu 6. a 7. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií v okresním kole biologické olympiády. Naši školu reprezentovali Helena Petrová ze 7. A a Daniel Weiss ze 7. B třídy. Tematicky byl letošní ročník zaměřen na povrch těla organismů.

Sladká odměna na závěr …

Soutěž byla rozdělena na část teoretickou, praktickou a určování přírodnin. Pro účast v okresním kole museli žáci písemně vypracovat vstupní úkol. Daniel i Helena zpracovali práci na téma „Pozorování pohybu hlemýždě zahradního“. V okresním kole si oba vedli velmi úspěšně. Helena se umístila na výborném 3. místě a Daniel skončil na velmi pěkném 4. místě.

Foto a text Hana Macková, vyuč. přírodopisu

Back To Top