Naši malí školáci měli možnost se zaposlouchat do krásných tónů varhan. Poslední školní den před podzimními prázdninami se žáci z 1. stupně odebrali do místního kostela Navštívení panny Marie. Zde je očekával pan Martin Kubát, vyučující na Církevní konzervatoři v Opavě a pan farář Jan Randa.

Pan Kubát se svým programem navštívil naši školu již podruhé, kdy s panáčkem Bedřichem dětem vyprávěl o Bedřichu Smetanovi a hrál na klavír úryvky z jeho skladeb.

Tentokrát chtěl naše žáky seznámit s největším hudebním nástrojem. Po přivítání se děti usadily do lavic a naslouchaly zajímavému vyprávění pana Kubáta.

Dozvěděly se, že zdejší varhany jsou staré více než 100 let, že mají hodnotu několik miliónů, že největší varhany na světě mají v Německu, že se vyrábějí v nedalekém Krnově. Také jim popsal jednotlivé části varhan a vysvětlil, jak funguje akustika.

Mezi vyprávěním pan Kubát několikrát vyběhl po schodech k hracímu stolu, aby dětem zahrál úryvky ze skladeb Johanna Sebastiana Bacha.

Na závěr se jednotlivé třídy šly podívat k hracímu stolu, aby se přesvědčily, jak je těžké hrát na tento nástroj, protože varhaník hraje zároveň rukama i nohama. Necháme se překvapit, zda se právě někdo z těchto dětí za pár let vyučí varhanářem nebo se stane známým varhaníkem

Foto Alena Václavíková, Vladimíra Dudková, text Irena Santariusová

Back To Top