Pro někoho vydařené slunečné prázdniny, pro jiného prázdniny úmorně horké, v každém případě se ale blíží jejich konec. Za několik málo dnů začíná nový školní rok 2013 – 2014. Třídní učitelé přivítají děti v kmenových třídách v pondělí v 7.45. Všechny, od prvňáčků po deváťáky, včetně žáků nových.

Ze závěru školního roku 2013 – 2013…

Na první den si děti nemusí nosit ani tašky, ani přezůvky. Jde především o krátké slavnostní a seznamovací setkání dětí a učitelů. Noví žáci, kteří se do naší spádové oblasti přistěhovali, již dříve se k přestupu do naší školy přihlásili anebo se zákonní zástupci k jejich přestupu rozhodli až v těchto dnech, dostaví se na 7.30 k ředitelně, kde si je vyzvednou třídní učitelé.

Čekání před zápisem pro školní rok 2013 – 2014…

Předběžně aktualizované seznamy tříd, třídních učitelů i dalších pedagogických a správních zaměstnanců jsou k nahlédnutí pod odkazem „Seznamy pracovníků a žáků“. Menší změny v nich mohou nastat po ukončení opravných zkoušek v týdnu od 26. do 30. srpna a podle skutečného počtu dětí na počátku školního roku. Při změnách a sestavování třídních kolektivů (prvňáci, noví žáci) jsme se snažili vyhovět přáním rodičů s vědomím, že ne všem jsme mohli z různých důvodů vyhovět.

U zápisu do první třídy…

Předběžné informace pro rodiče prvňáčků zveřejnily paní učitelky Jana Vyležíková – třídní 1. A a paní učitelka Regína Hajná – třídní 1. B na našem webu v průběhu měsíce května a jsou dostupné ZDE. Na všechny prvňáčky čekají mimo příjemné paní učitelky i nově vymalované třídy s lepším osvětlením, s interaktivními tabulemi i novým nábytkem a hodně zajímavých aktivit. Obě třídy jsou umístěny v přízemí „staré školy“.

Náročný úkol…

Úterý 3. a středa 4. září jsou určeny k zajišťování třídnických prací, vydávání učebnic, rozdělení dětí do skupin pro výuku nepovinných a povinně volitelných předmětů, seznámení žáků s bezpečnostními zásadami. Práce budou probíhat podle zvláštního rozvrhu. Podrobnosti sdělí rodičům vyučující prostřednictvím elektronické žákovské knížky a týdenních plánů pro děti z I. stupně. Pravidelná výuka podle rozvrhu bude zahájena od čtvrtku 5. září. Je k dispozici pod odkazem „Rozvrh“. Dětem, které nemají přístup k internetu, budou tytéž informace předány v písemné formě třídními učiteli, stejně jako soupis potřebných sešitů.

Školní družina…

Zájem zákonných zástupců o využívání služeb ŠD převyšuje kapacitu zařízení, a proto byli již v závěru školního roku rodiče, jejichž žádostem nebylo možno vyhovět, písemně o této skutečnosti informováni paní vedoucí vychovatelkou. Ranní družina v době školního vyučování je přístupná všem dětem z I. stupně.

Na vycházce se školní družinou…

Školní družina zahájí provoz v pondělí 26. srpna. Poslední prázdninový týden bude nabízet služby v době od 7 do 15 hodin pro děti z I. stupně, které se u paní vychovatelky přihlásí nejpozději do 9 hodin daného dne. Vstup vchodem do staré budovy školy.

V pondělí 2. září zajišťují provoz paní vychovatelky školní družiny pro přijaté žáky (seznam dle oddělení ZDE) v době od 6 do 15 hodin. Od úterý 3. září pak již v plném rozsahu, a to od 6 do 7.25 a od 11.15 do 16.30. Bližší informace podá a dotazy zájemců zodpoví vedoucí vychovatelka paní Marie Kulichová, tel. 777 719 364.

Školní jídelna…

Provoz v zrekonstruované a zmodernizované školní jídelně bude obnoven v pondělí 2. září. První školní den budou obědy vydávány všem přihlášeným žákům s výjimkou dětí z prvních tříd, které se tento den nestravují, v době od 10 do 12 hodin.

Část školní stravovny…

Další dny již v běžném režimu podle aktualizovaného provozního řádu ŠJ, jenž mimo jiné obsahuje ustanovení ke způsobu a termínům úhrady stravného v průběhu školního roku (k nahlédnutí ZDE).

Paní vedoucí školní jídelny…

V posledním srpnovém týdnu budou vybírány platby za stravné na měsíc září v kanceláři vedoucí ŠJ podle následujícího rozpisu. Strávníci, kteří mají zaplaceno stravné odebírají obědy od prvního školního dne.

den datum čas
středa 21. srpna 9.00 – 13.00
čtvrtek 22. srpna 9.00 – 13.00
pondělí 26. srpna 9.00 – 13.00
úterý 27. srpna 9.00 – 13.00
pondělí 2. září průběžně od 7.00 do 15.00

První týden se vaří pouze jedno jídlo. Výběr ze dvou jídel bude od pondělí 9. září. V případě nejasností kontaktujte vedoucí ŠJ paní Darju Stýskalovou na číslech 554 652 214 a 777 719 365, případně e-mailem: darja.styskalova@zsma.cz.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top