Video-záznam ze zápisu do 1. tříd pro školní rok 2010/2011, část I.

Končí první polovina prázdnin. Starší školáci si tradičně říkají, že už jim zbývá jen měsíc volna, sladkého nic nedělání a příjemného lenošení. Budoucí prvňáčci budou nedočkaví ještě měsíc. Od zápisu do prvních tříd uplynulo půl roku, zúčastnilo se jej 43 dětí. Ve správním řízení k 31. květnu 2010 bylo na doporučení pracovníků odborných školských pracovišť a lékařů povoleno 11 odkladů. Jeden žák se s rodiči odstěhoval. Místo plánovaných dvou prvních tříd bude tedy jen třída jedna s 31 žáky. Není to pro nás nová zkušenost. Nastala stejná situace jako ve školním roce 2006/2007, kdy do jedné první třídy docházelo 33 dětí.

Video-záznam ze zápisu do 1. tříd pro školní rok 2010/2011, část II.

 O počtu tříd v jednotlivých ročnících, jejich naplněnosti, vybavenosti kabinetů učebními pomůckami i organizaci a kvalitě výuky (počtu učitelů a jejich kvalifikovanosti) rozhoduje celkový počet dětí na škole a průměrný počet dětí na jednu třídu.  Z výukových i ekonomických důvodů je nejlepší, pokud je ve třídách průměrně 25 dětí.  Dosažení takto vyváženého stavu je v našem regionu velmi obtížné. Ve většině krajů a především v kraji Moravskoslezském ubývá žáků v základních školách. Konkurence mezi školami roste.  Snažíme se proto, ve spolupráci se zřizovatelem, nabídnou dětem docházejícím do naší školy i dalším zájemcům o docházku co nejlepší vzdělávací podmínky. Za měsíc začíná nový školní rok 2010/2011. Díky nabízenému video-záznamu se můžete vrátit o šest měsíců zpět a podívat se, jak se vašim dětem dařilo při první „velké“ životní zkoušce anebo se jen tak podívat k nám do školy.

Video a text Karel Knapp

 

Back To Top