Distanční výuka nemusí znamenat jen sezení před monitorem a naslouchání nudné přednášce o něčem. Daleko lepší je k poznatkům dojít na základě vlastní zkušenosti. Holky a kluci ze 3. B vás přesvědčí, že učení může být i zábava. Pojďme nahlédnout do jejich domácích „laboratoří“, kde malí experimentátoři zkoumají.

Zahaleni do ochranných pomůcek, s výrazem zkušeného vědátora zjišťují rozpustnost a nerozpustnost zvolených látek. Nalévají, sypou a míchají. Své poznatky pečlivě zaznamenávají do připravených tabulek.

V závěru pokusu vyhodnocují, že například cukr a sirup se rozpouštějí, mouka a písek zůstávají na dně sklenice, olej plave na hladině. Jak je to možné? To vám objasní zkušená výzkumnice Emička.

Foto a video rodiče žáků, text Alena Václavíková

Back To Top