(Miniprojekt: Kniha – přítel člověka) O tom, že čtení u dětí rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí fantazii a vyjadřovací schopnosti, nikdo nepochybuje. Dítě se čtenářem nerodí, musíme mu ukázat cestu.

Mám už vybráno…

Základy čtení mají již žáci za sebou. Teď jim zbývá pilně procvičovat, aby zvládli přečíst svoji první knihu. Březen je znám jako Měsíc knihy. V rámci našeho miniprojektu si děti do školy přinesly své oblíbené pohádky.

Dále vám můžu nabídnout…

Z těchto knih si pravidelně čteme krátké ukázky. Po nich děti dokážou nejen děj jednoduše převyprávět, ale i výtvarně ztvárnit. Zajímavá byla hra Na knihkupce. Role byly rozděleny na knihkupce a prodávajícího.

Prodejna byla pořád plná zájemců…

Úkolem zákazníka bylo: slušné oslovení, knihu správně vybrat, neumazat, zaplatit a poděkovat. Úloha prodávajícího byla náročnější, a to: knihu blíže představit, nabídnout, doporučit, informovat o ceně a prodat.

Čtení nás baví…

Dětem se hra Na knihkupce líbila, knihy mizely z pultu. Věřím, že četba z knih natolik zaujme a s oblibou bude děti provázet nejen v měsíci březnu.

Foto a text Eva Rusinská

Back To Top