Cesta plná dobrodružství čekala na turisty z druhých tříd. Vydali se totiž na průzkum podzimní přírody v okolí Burkvízu. Za překrásného počasí zdolali skoro 4 km, poznávali stromy a byliny, sbírali přírodniny a listy, pozorovali broučky a lesní zvěř. Na polích sledovali práci zemědělců.

   Klukům se podařil postavit příbytek ze sena, do kterého pozvali na návštěvu holky. Děvčata se pomocí přírodnin ozdobila jako podzimní víly.  Cestou zpět zdárně unikli náletu vos, které si pochutnávaly na spadaných planých hruškách. Během celého putování obdivovali krásy podzimu.  Z nasbíraných šípků si uvaříme zdravý čaj a z přírodnin v pracovní výchově vyrobíme panáčka „Podzimníčka“.

Text a foto Regína Hajná

 

 

Back To Top