Velmi zdařilou tečkou za probranou podzimní kapitolou byl výukový program „Barevný podzim“ od společnosti Rozchodník. Celá dvouhodinovka začala čtením příběhu o malých dětech, které dostaly od paní učitelky úkol. Musely nasbírat podzimní plody pro zvířátka na zimu.

Příběh pokračoval sběrem plodů, pozorováním proměn v přírodě, seznámením se s veverkou, pozdravem odlétajících hus až k samotnému splnění úkolu. Pak proběhla rekapitulace poslouchaného textu převyprávěním za pomocí velkého plátna, na kterém byla namalovaná černobílá krajina příběhu.

Tam školáci během opakování postupně vkládali barevné obrázky hlavních hrdinů, zvířátek, stromů, listů, plodů a  celý příběh sami zopakovali. Aby si ho zapamatovali opravdu všichni, ještě jednou si příběh zdramatizovali.

Chodili jako ty děti, schli jako žloutnoucí tráva, padali jako listí ze stromu, poskakovali jako veverka, létali jako draci. Když už všechno uměli úplně zpaměti, dostali také úkol, poskládat rozstříhané listy stromů a správně k nim přiřadit plody. Nejzábavnější byl plod javoru, který vyhozením do vzduchu létal a legračně se točil.

Pak došlo ještě k povídání si o významu těchto plodů pro strom, a také o tom, co dělají některá zvířátka na podzim. Nakonec ještě dostali kluci a holky malý testík, který prověřil, kolik si zapamatovali. Některým byla odměnou jednička za jeho správné řešení, ostatním dvě hodiny pohádkově strávené prvouky.

Foto Irena Santariusová, Vladimíra Dudková, text Vladimíra Dudková

Back To Top