Podzim je krásné roční období. Svou barevností nás často inspiruje. Na vycházkách v přírodě nám nabízí mnoho zajímavých plodů, ze kterých pak s radostí tvoříme v pracovních činnostech. Kaštany, žaludy, bukvice poslouží k vytvoření celé zoologické zahrady. Šňůrami jeřabinových a šípkových korálů pak možná uděláme radost ptákům, kteří na zimu neodlétají do teplých krajin. Také sklizeň na zahrádkách a polích je inspirující.

Pak se to bramborovými  myškami ve škole jen hemží. Snad je zaženou papíroví dtraci, kteří k podzimu neodmyslitelně patří. A když už je na vycházky moc zima, alespoň si na přírodu zavzpomínáme tím, že si vytvoříme pár skřítků „Podzimníčků“ a tajemných víl, které svými vlasy přímo napoví, kde se narodily. Na zimu se také moc těšíme.To budeme vytvářet ozdoby na stromeček. Ale o tom zase příště…

I žáci ze 4. A  si vyšli splnit úkoly z přírodovědy. Vybrali si lokalitu poblíž svého města, vesnici Burkvíz. Seznámili se s historií této pěkné vesnice, dnes obývané jen 13 stálými obyvateli. Hromada kamení naznačuje, že v dřívější době tady stál hrad. Cestou děti plnily připravené úkoly. Určovaly světové strany, orientační body v krajině, horizont. Nezapomněly ani na pohybové hry. Z přírodního materiálu stavěly zříceniny hradu Burvízu podle své fantazie. Nasbírané přírodniny využijí v pracovních činnostech. Při zpáteční cestě jsme se zamýšleli nad tím, jak člověk dokáže krajinu zvelebit, ale i znečistit odpadky. Pohozených pneumatik jsme napočítali nejméně 20.

Foto Eva Rusinská, Karel Knapp, text Eva Rusinská, Zdeňka Závodná

Back To Top