skip to Main Content

Že podnebí není na celé planetě Zemi stejné se během posledního lednového týdne dozvěděli žáci 5. A. V hodinách přírodovědy si vylosovali jednotlivé podnebné pásy, zjišťovali jejich základní charakteristiku, dále které rostliny zde rostou či jaké živočichy v nich můžeme potkat.

V hodině matematiky měli například za úkol zjistit rychlost, kterou se mohou pohybovat někteří savci a porovnat jejich vzájemnou rychlost běhu nebo vypočítat za jak dlouho urazí vzdálenost Ostrava – Praha. V informatice si připravili referáty o některých rostlinách a zvířatech. V jazyce českém si děti vybraly zvíře, které je zaujalo a napsaly mu dopis. Na závěr projektového týdne si toto zvíře ve výtvarné výchově nakreslily.

Foto a text Jana Vyležíková

Back To Top