V posledních hodinách informatiky jsme si s panem ředitelem hráli na statistiky. Tvořili jsme tabulky s informacemi o počítačích, o připojení  žáků k internetu z domova a dovednosti rodičů pracovat s internetem. Nejdříve jsme vytvořili tabulku dle zadání vyučujícího.

Připomněli jsme si, jak změnit šířku sloupce a výšku řádku, typ, barvu a velikost písma. Zjistili jsme, jak využívat autosumace. Naučili jsme se vytvářet, přejmenovat a propojit jednotlivé listy. Potom přišla jednodušší část práce, a to zjišťování nezbytných informací přímo v terénu.

Po 2-4 členných skupinkách jsme vyrazili provádět průzkum do jednotlivých tříd. Každého žáka jsme se pochopitelně ptali soukromě a anonymně. Nová data jsme si navzájem poslali a následně zpracovali. V praxi jsme tak zúročili nově nabyté schopnosti pracovat s Excelem, vytvořili jsme graf nejenom u každé třídy, ale i jeden celkový, znázorňující statistiku celé školy. Naše tabulky si můžete prohlédnout níže. Berte je však s nadhledem, neboť ne všechny tyto informace jsou ověřeny.

Poznámka: Vybrané grafy zpracovali: O. Gebauer, M. Musil, A. Vašina z 9. A a J. Kubala, J. Kamenár, D. Unčovský, J. Křištof, A. Synková, K. Honajzerová, P. Kostelníková z 9. B

Text napsala Pavlína Kostelníková z 9. B

SouborVelikost
Statistika_pavlina_kostelnikova.xls197,5 KB
statistika_Geb_Mus_Vas.xls210,5 KB
Back To Top