U zápisu v učebně hudební výchovy se v pátek 23. ledna 2009 postupně vystřídalo 41 dětí za doprovodu svých nejbližších. Maminek, tatínků a sourozenců. Počáteční nejistota z nich velice rychle opadla. Mohly nahlédnout do domečku Křemílka a Vochomůrky, spočítat, kolik mají doma hrníčků, poliček, prozkoumat na čem spí.

S rozmyslem ...

Děti plnily i řadu dalších zajímavých úkolů. Dokázaly, že již docela dobře umí rozlišovat geometrické tvary, udržet rovnováhu, poznat barvy, smotat klubíčko, něco pěkného nakreslit, cestovat tužkou po papírovém bludišti či přednést básničku. Vůbec se nebály v lese a poznaly, které zvířátko by v něm nemohlo žít.

Ona už umí trochu číst ...

Budoucí školáci dostali na památku pamětní listy, drobné dárky a od dětí ze školní družiny pohádkové postavičky z papíru. Rodiče mohou získat zdarma (proti prázdnému DVD) videozáznam a fotografie z průběhu celého dne, kterým děti provázely budoucí třídní učitelky Erika Kynická a Jitka Hlaváčková.

Jsme v učebně hudební výchovy ...

Do dvou prvních tříd nastoupí v září 2009/2010 nejméně po 18 dětech. Navýšení počtu vyplyne z počtu schválených odkladů. Požádali o něj rodiče 5 dětí. Optimální počet dětí ve třídě je z výukových, organizačních i ekonomických důvodů 25. Pokud zvažujete přihlásit dítě k docházce do naší školy dodatečně, nezávazně nás můžete navštívit. Umožníme vám prohlídku celé školy, seznámíme vás s obsahem vzdělávání a poskytovanými službami.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top