Otec vlasti a podle řady anket největší Čech historie Karel IV. byl ve své době nejmocnějším mužem křesťanského světa. Pod jeho žezlem se zubožené České království proměnilo v moderní centrum Evropy.

Co se dovíme…

Důstojné připomenutí 700. výročí císařova narození je úkolem především pro zemi, k níž měl Karel IV. nejblíž. Proto se čtvrťáci v hodinách vlastivědy, informatiky, Čj, Vv i Pv vydali po jeho stopách.

Putovní výstava…

Zhlédli putovní výstavu“Karel IV. Život Otce vlasti“, vyhledávali a dovídali se různé informace, pracovali samostatně, ve dvojicích i skupinkách a velmi je to bavilo.

Zručnost nám nechybí…

Výroba panovníkova meče i královské koruny dle vlastní fantazie se zdařila a děti se rázem ocitly ve 14. století.

Naše díla…

Navštívily také knihovnu v Krnově, kde pro ně byla připravena beseda o Karlu IV., a zapojily se do výtvarné soutěže „Karel IV. očima dětí“ pořádané Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.

Koruny se povedly…

Nevíte, kolik měl Karel IV. manželek? Kolika jazyky hovořil? Kdo byli jeho rodiče? Co třeba nechal vybudovat? Na tyto a mnohé jiné otázky by vám naši čtvrťáci hravě odpověděli. Své znalosti si můžete prověřit v malém kvízu zde.

Foto a text Erika Kynická

Back To Top