Před pár dny uplynul druhý měsíc stavebních úprav a modernizace prostředí školní jídelny. Přestává se kopat, bořit a vyvážet. Pokračovaly práce na podkladových posypech ve varně a kuchyni po ukončení prací na ležaté kanalizaci, byly zasypány stávající žlaby v podlaze jídelny.

Hrubé práce jsou téměř dokončeny…

Přepojovala se splašková kanalizace, pokračovala hrubá montáž vzduchotechniky. Zedníci začali stavět nové příčky, do díla se dali obkladači, práce zahájili i malíři. Dokončují se práce v prostorách nových šaten a sociálního zařízení pro personál. Nezapomnělo se ani na úpravy vedení slaboproudých rozvodů. Byly prováděny kamerové zkoušky splaškové kanalizace, odstraňovány zjištěné závady.

Účastníci jednoho z kontrolních dnů…

Své místo již má lapol (odlučovač tuků). Postup stavebních prací je pravidelně sledován a vyhodnocován během kontrolních dnů pravidelně v týdenních intervalech. Dodavatel stavebních prací dodržuje bez problémů dohodnutý časový harmonogram. Lze proto očekávat i dřívější dokončení a předání celé stavby.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top