15. září zahájily druhé a třetí třídy výcvik plavání. Třeťáci už znali prostředí, výuku i paní učitelky. Pro druháčky bylo všechno nové. Sami se museli převléknout, uložit si oblečení do skříňky (vědět do které). Zapamatovat si, do kterého ze čtyř družstev byli zařazeni.

Kdo plaval během prázdnin, předvedl krásný výkon. Děti, které se plavání ještě bály, toho paní učitelky lekcemi plavání provedou a formou hry zbaví pocitu strachu.

Přejeme všem, aby je plavání bavilo a těšili se na další lekce. Plavání ZDAR!

Foto a text Kateřina Vergu a Jitka Hlaváčková, tř. uč. 2. A a 3. A

Back To Top