Během měsíce května se obě deváté třídy seznámily s problematikou udržitelného rozvoje. Úkolem žáků bylo přijít na nové souvislosti týkající se tématu PLASTY.

Plastový odpad…

Zaměřili jsme se na dvě stěžejní témata. První se týkalo problematiky plastového odpadu. Lekce měla název – Moře plastů. Žáci se přenesli doprostřed Pacifiku, zde totiž odpad z pevnin tvoří velký plastový ostrov, který je hrozbou oceánu a životu v něm.

Kvízy…

Kvízy a fotografie přinesly žákům informace o plastovém odpadu končícího v řekách a na skládkách. Vedly se diskuze nad různými lokálními řešeními zdánlivě vzdáleného problému. Těmito aktivitami žáci získali vlastní zkušenost.

Život mobilu…

Druhým tématem byla materiální ekonomika – Život mobilu. Žáci vyhledávali vzájemnou provázanost a závislost lidí na světě. 

Video o odpadech…

Telefony cestují po světě, jsou předmětem obchodu. Ale cestují skutečně jen ty krásné přístroje? Jak je to s materiálem na jejich výrobu? Odkud se bere? Kde končí telefon po jeho vyhození? Zjistili jsme, že tato témata jsou velmi závažná.

Naše projekty…

Žáci si během projektu rozdělili jednotlivé role, vžili se do života lidí, kteří těží suroviny pro daný výrobek, kteří výrobek používají, do života lidí, kteří výrobek likvidují. Vše vedlo k nutné spolupráci na řešení daného problému. Deváťáci  formulovali znění svých vlastních myšlenek, prosazovali své vlastní názory. Sdíleli své pocity. To vše v nich vyvolávalo řadu dalších otázek.

Co můžeme udělat s plastovým odpadem…

Pokud máte zájem se dozvědět o této globální problematice více, přijměte pozvání na přednášku Plasty – dobro či zlo? Těšit se na vás budeme ve středu 25. května 2016 v 14.30 v komunitním centru naší školy. 

Pozvánka

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top