Ve středu 25. května si přišli zájemci poslechnout netradiční přednášku s názvem: Plasty – dobro, či zlo? Hosté si prožili téma, jak se říká, na vlastní kůži.

Diskuze…

Přednáška nebyla v duchu, jaké plasty se používají k výrobě igelitek, hraček, hadic či oblečení. Řešili jsme společně fakta týkající se těžby nerostných surovin, které vedly k Africké světové válce.

Přivítání…

Promítali jsme si animace poukazující na obrovské znečištění oceánů. Díky lidské lenosti třídit odpad, vznikl plastový ostrov v Tichém oceánu mezi USA a Japonskem v blízkosti zemského ráje Hawaie.

Plastový ostrov…

Poté jsme zhlédli projekci fotografií dokumentující otřesnou skutečnost, která likviduje mořské ptáky, ryby, plankton a savce žijící v odpadcích. Kladli jsme si otázku, jestli existuje nějaké řešení, jak tomu můžeme zabránit. Zjistili jsme, že realita našeho nehospodárného života s věcmi „na jedno použití“ má nedozírné důsledky.

Co cestuje po světě…

Součástí přednášky byl i workshop na téma – Život mobilu. Zavedlo nás až do Ghany, která se stává skládkou elektronického odpadu vyspělých zemí. Lidé z USA a Evropy posílají do Ghany nefunkční počítače, mikrovlnky, televizory, mobily, aby nemuseli draze platit za recyklaci spotřebičů ve své zemi. Chytře obešli Basilejskou smlouvu, která zakazuje vývoz elektroodpadu do jiných států, které nemají vhodnou recyklační linku.

Mobily…

Hlavně Evropané vyváží do Afriky odpad jako „second hand“ – má sloužit k modernizaci Afriky, ale pravda je jiná. Téměř většina končí na skládkách. Na závěr jsme nahlédli do života mladých lidí, kteří se den co den pohybují v toxickém prostředí na skládce elektroodpadu. 

Ochutnávka…

Během přednášky hosté měli možnost ochutnat různé druhy čajů, netradičních čokolád, kávu, brambůrky z manioků. Všechny tyto potraviny mají svůj příběh. Příběh lidí ze zemí, které jsme společně navštívili. V příštím školním roce se můžete těšit na další přednášky týkající se globálních problémů našeho světa.

Deváťačky…

Přednášku pod vedením Michaely Kubiszové vedly žákyně: Michaela Moravcová, Martina Němcová, Nikol Gajová, Pavla Muroňová (9. A), Nikol Kocurová (9. B).

Foto Regína Hajná, text Michaela Kubiszová

Back To Top