skip to Main Content

Každý den mají děti z 1. B hodně práce. Poznávají písmenka, skládají ze složek. Pomocí kolíčku určují hlásku na začátku, uprostřed a na konci slova. Učí se nejen česky, ale i marťansky (hláskují jednotlivá slovíčka). Písmenka píší, malují, znázorňují pomocí stužek, plastelíny, ale tvoří je také z různých materiálů (fazolí, žetonků, drátků, víček, špejlí).

Na koberci trénují slabiky, na chodbě hledají na cestičce ztracená písmenka. Během činností se učí spolupracovat ve dvojicích,  skupinách, zkoušejí si poradit a naslouchat si. Na zemi, v krupici, na skříních, na tabuli uvolňují ruku, aby se jim předepsané cviky v písance dařily.

Na každé písmenko umí říkanku a v pracovní a výtvarné výchově vyrábějí a malují věc, která začíná na dané písmenko. Na výstavce už visí anděl, myška, meloun, sluníčko. Po náročné práci si rádi zasportují v tělocvičně, kde si pořádně protáhnou tělo.

Foto Jana Holomucká, Hana Škrochová, text Regína Hajná

Back To Top