Je název projektového učení u druháčků. Co je projektové učení? Žáci se seznamují s problémem, aktivně ho řeší, rozšiřují si znalosti, učí se spolupracovat, připravují prezentace. To vše podporuje efektivitu výuky.

V jedné hodině matematiky děti dostaly pracovní listy se zábavnými úkoly na sčítání do 100. Slovní úlohy byly o zvířatech ze zoo. Aby je počítání bavilo, začali jsme motivačním rozhovorem. A nápad na projektové dny byl na světě.

Žáci se rozdělili do skupin a každá skupinka se soustředila na jedno zvíře. Tak vznikly týmy – lvi, zebry, sloni, žirafy a opice. Za domácí úkol žáci vyhledávali obrázky a informace v časopisech i na internetu. Lepení nasbíraných informací a kreslení děti prokládaly oblíbenou písničkou Pět minut v Africe, podle které jsme celý projekt nazvali.

Rytmická písnička si žádala doprovod na bubínky a dřívka. Ale stále nám něco ještě chybělo. Byly to masky. Pustili jsme se do výroby a zdobení zvířecích masek. Nastalo stříhání, vybarvování, lepení a zkoušení. Najednou se třída proměnila v ohradu plnou zvířátek.

Další zvonění nás upozornilo, že začíná hodina tělocviku. Z bezpečnostních důvodů jsme masky odložili a po rozcvičce si zkusili na žebřinách lezení a ručkování jako pravé opice. Zvířata musí umět překonávat různé překážky a vyhýbat se nebezpečí. Proto jsme si postavili překážkovou dráhu, kterou jsme zdolávali bez velkých potíží.

S projektem jsme se rozloučili jako správní příslušníci afrického kmene písničkou s pochodem po kruhu a vytleskáváním různých rytmů.

Foto a text Irena Santariusová

Back To Top