V posledním adventním týdnu chtěly děti z 2. B stihnout vyrobit co nejvíce vánočních ozdob. Co nestačily v hodinách výtvarné a pracovní výchovy, doháněly po skončení výuky.

Rádi tvoříme…

Ve středu 16. prosince se hned po obědě sešly ve třídě, aby si mohly vyzkoušet zdobení perníčků. S jejich pečením se nemusely zdržovat, protože hotové tovary jim připravily ochotné maminky: paní Mozgová a Šebelová. 

Zdobení nás bavilo…

Barevnou hmotu namíchala a rozdělila do zdobících sáčků paní Janešíková. Pak už jen spokojeně sledovaly šikovné ruce malých výtvarníků. 

Maminky pomáhají…

Když byla vyčerpána celá zásoba perníků, přišla na řadu výroba netradiční hvězdičky z přírodních materiálů. Při její tvorbě se kluci a holky nechali vést další zručnou maminkou, paní Jandíkovou.

Čertí pohádka se líbila…

Po vyčerpávající práci děti spěchaly do tělocvičny, převlékly se do kostýmů a zahrály všem rodičům, babičkám i dědečkům čertí pohádku. Pozdní odpoledne zakončil společný zpěv vánočních koled.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top